Administrativa a implementace GDPR

GDPR znamená zejména popis procesů zpracování osobních údajů a další administrativní úkony. Tyto úkony vypovídají o tom, že máte zmapované procesy ve společnosti, a tedy i přehled o zabezpečení osobních údajů. Po auditu neboli mapování jsme schopni pro Vás tuto administrativní část zajistit jakožto součást jednoho balíčku služeb.

Objednávky zasílejte na info@hapm.cz

Cena je nastavena individuálně dle dohody.